Page:Sibu Congkan1150-樓鑰-攻媿集-30-23.djvu/126

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


為便房曲室即破壊之悉寘于理撤其屋以增養濟院

籍其田歸焉吏民驚以為神咸曰此巨蠧也非迅雷不

及掩耳未易鉏治自此奠枕矣饑民既蘇帑庾赤立幾

不可支商旅久服公名願出于塗課入增羡公不欲多

積又代下户之輸嚚訟未息公自以向者三郡令無不

孚此邦獨未盡服是吾之過也乃罰俸以自咎百姓咸

悦憲使何公異聞之曰韓延壽之閉閣復見于今具列

政績及此事聞于上三山謀帥公為首選加寶文閣待

制邦人挽留不可迓吏至或詆之曰爾輩乃奪吾慈父