Page:Sibu Congkan1155-樓鑰-攻媿集-30-28.djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


鼓盆時手記費用之目甚悉其子請曰何用爾君忽曰

我且死汝輩從此為之兹聞訃音變起倉猝昆仲方議

經紀之希偘等出舊所編按以從事適奢儉之中噫豈


有知耶葬以六月某日銘曰

父子之賢聞于鄉閭兄弟之美徹于帝都君才甚優知


已當塗謂進未艾而止斯乎兄子既殂又銘其夫尚惟

諸孤承慶之餘


  安光逺墓誌銘

淳熙十二年余方懐東嘉之綬于家頗聞安君光逺詩