Page:Sibu Congkan1156-樓鑰-攻媿集-30-29.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


三人皆名儒每器重之康肅為御史以郊恩任将仕郎

為銓闈第二人授右迪功郎監潭州南嶽廟侍旁益肆

于學連薦漕臺登乾道五年進士乙科充兩浙東路安

撫司幹辦公事改宣教郎知處州麗水縣監行在都進

奏院為親求補外添差通判紹興府淳熙九年賜五品

服十年繼丁内外艱執喪哀甚倚廬增慕靈芝産于楣

人嗟其孝感紀以詩文服除權發遣江隂軍未上改主

管建寧府武夷山沖佑觀㝷知廣徳軍以足疾丐歸改

興化軍慶元二年屬疾八月四日終于家享年六十有