Page:Sibu Congkan1156-樓鑰-攻媿集-30-29.djvu/2

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


攻媿集卷一百六

     宋   樓   鑰   撰

 誌銘

  戴伯度墓誌銘

紹興三十二年鑰叨薦于鄉時二戴皆在前列曰機為

詞賦之冠曰樟以周禮選長字伯度次字伯臯戴氏世

為鄞人居桃源鄉曽大父侃以財雄大父冕以通經屬

文上禮部不及仕而卒父汝明能傳家學見二子蚤歳

競爽尤篤意訓教母夫人朱氏亦課督之一日俱擅場