Page:Sibu Congkan1156-樓鑰-攻媿集-30-29.djvu/77

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对自少至老備嘗艱阻不可具言初侍所後母陳氏遭義

兄陵暴慨然景念孤臣孽子竊以舜曾閔為師承意調

諧各終其世紹興乙丑仲兄有重罪余未諳律令以身

援之㡬併坐縲絏偶值星變原赦俱免其他困阨危難

苦心衡慮改過遷善迄能自持厥躬不見薄于鄉里吾


家父行享年多止五十今幸同産次兄七十有七與余

白髮相保夫妻兒婦歡聚無缺捫心感舊粗足樂矣然

余所以行已立心不忘恭敬近而冠屨微而紙筆未嘗

輒輕易服用嘗謂不能動天地不足以言誠不能正室