Page:Sibu Congkan1163-陸九淵-象山先生全集-10-06.djvu/135

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


一時英異如李公浩曾公季貍皆在公以童㓜居其

間愿慤恭遜得子弟禮有𠩄未解人樂告之年十有

五䘮母髙氏服除致仕公使之治生公雅好文學重

違致仕公意服勤數𡻕一日從容言其志致仕公大

恱之更使從學未㡬㑹新教官至試𥙷弟子員郡之

士大集公居第一自是毎試輙居上游人服其藝異

時同事江公者與為執友公毎自挹損事之如子弟

紹興癸酉始與舉送人謂公一第固可俯拾明年省

試不偶公不以罪有司曰吾殆業不精丙子再舉壬

午三舉省試皆報罷自是仕進之意衰矣其後雖屢