Page:Sibu Congkan1167-陸九淵-象山先生全集-10-10.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 而動故刑罰清而民服又曰此理塞宇宙誰能逃

 之順之則吉逆之則㓙又曰宇宙不曾限隔人人

 自限隔宇宙是年復齋因讀論語命先生近前問

 云㸔有子一章如何先生曰此有子之言非夫子

 之言復齋曰孔門除𨚫曾子便到有子未可輕議

 先生曰夫子之言簡易有子之言支離復齋嘗扵

 䆫下讀程易至艮其背四句反覆誦讀不巳先生

 偶過其前復齋問曰汝㸔程正叔此叚如何先生

 曰終是不直截明白艮其背不𫉬其身無我行其

 庭不見其人無物復齋大喜