Page:Sibu Congkan1202-楊萬里-誠齋集-32-18.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


出於適然歟是未可知也若達臣之志而不用世

可歎也既不用世豈遂不傳世歟達臣既沒吾得

其書所謂獨醒雜志十巻於其子三聘蓋人物之

淑慝議論之與奪事功之成敗其載之無諛筆也

下至謔浪之語細瑣之彚可喜可笑可駭可悲咸

在焉是皆近世賢士大夫之言或州里故老之所

傳也蓋有予之所見聞者矣亦有予之所不知者

矣以予所見聞者無不信知予之所不知者當無

不信也後之覽者豈無取於此書乎淳熙乙巳

月十七日誠齋野客楊万里序