Page:Sibu Congkan1213-楊萬里-誠齋集-32-29.djvu/131

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


秋毫而任抵罪韓歎曰公之清雖畏人知神知之

矣通判建昌軍地與閩境盗所出入有𢙣少屬徒

數百殺人火廬廵尉憚之公諭招不從設方略盡

禽之既而戚曰愚民觸法情可矝白州戮渠魁貸

其餘民感悔盗遂息在㓛令公當最公推之佗吏

通判洪州帥孫公竢素寛厚自公在建昌孫已知

公既至府事一委之公公亦濟以明惠治而不擾

公見時事日異有拂衣告老志靖康元年七月

欽宗皇帝登極恩加朝議大夫八月竟上章致其

仕皈于吉之吉水縣湴塘里之故居