Page:Sibu Congkan1214-楊萬里-誠齋集-32-30.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


誠齋集卷第一百二十五

        廬陵楊 万里  廷秀

 墓誌銘

   宋故蕐文閣直學士贈特進程公

   墓誌銘

淳熈甲辰十月一日万里旣除先太碩人之䘮又

三日江西安撫使給事程公遣𮪍蹟門遺以書曰

江西詩人淵林也祖于山谷先生𣲖于陳徐諸賢

謂之詩社而社中多逸詩某SKchar搜得之今刻𬃷以

𫝊而序引缼焉非君其誰宜為万里辞不獲命旣