Page:Sibu Congkan1214-楊萬里-誠齋集-32-30.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


州荆湖南路安撫使復奉祠除判慶元府攺判潭

州積階自左迪㓛𭅺至特進爵自龍遊縣男至本

郡公邑自三百户至八千户食實封二千九百户

致仕授少保郇國公以嘉泰元年六月二十八日

薨于潭之州治享年六十有七公之尉寕國也以

獲盗應攺秩公不上㓛狀曰以人命易巳官尚忍

為之公之在江西幕府也帥陳之茂稱其文壯而

麗談於諸公間章交公車遂攺秩公之宰烏程也

邑之政舊聴於巨室宰一揺手輙逐去公曰去等

耳以得罪細民去寕得罪巨室去缿筩日數百紙