Page:Sibu Congkan1218-陸遊-渭南文集-12-02.djvu/107

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 青遵而行之實在 陛下且方今聖政日新

 入無苑囿之觀出無逸遊之好諸軍無承受

 諸路無走馬中人所領不過兩宮掃除之職

 而已顧乆弛成憲以從其私干犯至和𧇊損

 仁政雖甚愚猶知其不可也伏惟 聖慈

 少留𦗟焉

一自古盜賊之興若止因水旱饑饉廹於寒餓

 嘯聚攻刼則措置有方便可撫定必不能大

 為 朝廷之憂惟是妖幻邪人平時誑惑良