Page:Sibu Congkan1221-陸遊-渭南文集-12-05.djvu/57

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 民若是其深吏勤其官民力其業相與思報

 上之施焉升公豈不得所願哉乾道三年

 月十四日左通直郎陸

   王侍御生祠記

 乾道七年二月知夔州濟南王公新作貢院

 成越三年夔歸萬施梁山大寧六郡之士不

 謀同辭曰夔雖號都督府而僻在巴硤無贏

 財羨工公之為是役也寸寸銖銖心計而手

 度之絫月乃成形容為癯髮為盡白其徳於