Page:Sibu Congkan1221-陸遊-渭南文集-12-05.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 拜牀下者簿書稍暇則以讀書爲樂時時見

 於文章如汪伯更哀辭祭鄒忠公文皆傳天

 下亦間與爲佛學者延慶明智師遊論著所

 謂天台教至今其徒以爲重雖然此猶未足

 言公也公之學深且博矣於易自商瞿下至

 河南邵先生於書自伏生下至泰山姜先生

 於詩雜以齊魯韓三家不梏於毛鄭於春秋

 攷至賈𧨏董仲舒不膠於啖趙其所引據多

 先秦古書蔵山埋冡之祕卓乎獨立確乎自