Page:Sibu Congkan1222-陸遊-渭南文集-12-06.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 利或嗇而吝出或夸而廣費或挾長挾位挾

 有力之助而敗約非有司者别白之則莊且

 壊不支府牧邑長丞掾曹吏及鄉之卿大夫

 先生處士其必綱維主張之使久而如一日

 陳氏布衣也其貲産非能絶出一鄉之上而

 義倡於鄉如此吾徒仕于朝于四方雖未必

 皆厚禄然聞陳氏之風而不知媿且慕者豈

 人情也哉於是併書以遺焉君之先君子蓋

 諱士澄字彦清云開禧三年七月辛丑記