Page:Sibu Congkan1223-陸遊-渭南文集-12-07.djvu/86

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   跋吳夢予詩編

 山澤之氣為雲降而為雨勾者伸秀者實此

 雲之見於用者也子嘗見旱歳之雲乎嵳峨

 突兀起為竒峰足以悦人之目而不見於用

 此雲之不幸也君子之學蓋将堯舜其君民

 若乃放逐顦顇娛悲舒憂為風為騷亦文之

 不幸也吾友吳夢予橐其歌詩數百篇於天

 下名卿賢大夫之主斯文盟者翕然歎譽之

 末以示余余愀然曰子之文其工可悲其不