Page:Sibu Congkan1224-陸遊-渭南文集-12-08.djvu/129

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  傳檄數金人君臣直罵奴耳何詞復和耶

  今上𥘉受内禪公又上䟽累數千言大槩如

  前䟽而加詳既封奏具衣冠遡闕再拜乃發

  公自宣義即十一遷爲左中大夫至是以

  即位恩遷左太中大夫執政欲起公入侍

  經筵度不可致乃以公子逮為提㸃浙西刑

  獄以便養隆興二年公上章謝事遷左通議

  大夫致仕莊文太子立群臣爲父後者得加

  封其親公子逢請于朝而有司疑公官髙詔