Page:Sibu Congkan1224-陸遊-渭南文集-12-08.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 伏亦大笑止因觀武子所藏聊識卷末慶元

 六年九月甲子陸某務觀書

     跋李虞部與范忠宣公啓

 某家藏 先大父遺書其櫝背多當時士大

 夫牋啓剌字不過曰尚書左丞或曰左丞中

 大而巳數十百人無一人異者此建中靖國

 之元也上距元祐又十餘年風俗淳厚可知

 况丞相忠宣公與虞部李公之相與親厚者

 乎宜其不爲謟也諸公或以今日耳目求之