Page:Sibu Congkan1226-陸遊-渭南文集-12-10.djvu/74

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 固利矣泆湖則無以灌溉嵗且饑利不𥙷害

 請出私金率郷里共營之隄可成卒如君言

 而湖利亦得不廢君之所爲大槩類此觀者

 可知其磊落不凢矣君享年五十有九以慶

 元五年二月壬申卒卜以明年十二月甲申

 葬于龍泉郷澄清之原娶吳氏子四人之宏

 之亮之望之頴皆有學行之宏之亮嘗同試

 禮部女一人歸迪功郎衢州州學教授史彌

 忠亦知名士既納銘竁中又來請文以表墓