Page:Sibu Congkan1226-陸遊-渭南文集-12-10.djvu/76

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 悅可人意熟味之使人不滿者大抵詩欲工

 而工亦非詩之極也鍜煉之乆乃失本指斵

 削之甚反傷正氣雖曰名不可幸得以名求

 詩又非知詩者纖麗足以移人夸大足以蓋

 衆故論乆而後公名乆而後定嗚呼艱哉予

 固不足為知此道者亦致其意乆矣頋毎不

 敢易於品藻蓋彼皆廣求約取極數十年之

 力僅得其所謂自喜者以示人而我乃欲一

 覽而盡其可乎何君名逮字思順能詩終身