Page:Sibu Congkan1233-葉適-水心先生文集-8-3.djvu/126

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


閣學士王公十朋字龜齡温州樂清人秦檜死首開

直道對䇿 高宗寤擢上第 孝宗𥘉力請復讎不

合連守外州自紹興庚辰乾道辛卯公名節爲世

第一士無不趨下風者有錢公堯卿字熈載賈公如

規字元範公同邑士也與公親友而年軰稍前於公

錢公孝悌醇行爲善如嗜欲賈公惻怛長者惠貧恤

孤皆不及仕然邑人髙此二公雖天下獨知樂清有

王公而邑人以爲此二公固亦其地之所有也齊是

民也而賢有徳者得爲士民齊不能相治也故士得

爲公卿民得盡爲士而士不得盡爲公卿也烏得以

有司之所别異而異三公者乎使王公之用能退而

不媿二公二公之處能不媿其身此邑人所以推尊