Page:Sibu Congkan1234-葉適-水心先生文集-8-4.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之事其處家居郷自以爲我士也凢爲善與義而至

於侵越其所守以渉於售譽取名之嫌者皆抑而不

敢行故常足其分而巳然其乆而人自化服蓋其質

之不可掩也試於禮部不中當特奏名因謝不出年

七十四而死郷人嘆惜之淳熈十五年八月甲申君

卒滿三月二子爗知仁即葬君於善化郷親仁里之

樊川而致其壻林鼐之述來請銘爗爲郷貢進士鼐

余友也爲承議𭅺通判筠州余觀夫丗人役於時之

好惡而終其身求以徇外之繩墨爲不足以卒喪其

所立者多矣如君之安於一丘而能自信獨樂耆老

不倦以盡其死是可賢也故稍采其平生之大意而

銘之君曽祖明祖誼父舜卿夫人啇氏徐氏銘曰