Page:Sibu Congkan1235-葉適-水心先生文集-8-5.djvu/162

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


政𭅺邵武縣丞亦巳卒叔輿承直𭅺新岳陽軍節推

季輿迪功𭅺婺州司户孫男十一人女八人公仕不

希名譽誠意爲民海鹽興國大兵後不陞降物力公

始行之數爲上言百姓困悴可哀果閬大軍錢比他

郡獨重峽州茶租均之客户興國馬料 敷於五等

衡𡊮𡻕取麴引贑𠮷日較贓罰江東白収板帳湖南

倍折冬苗夏絹和買巳非正賦復有軍衣和買糯米

科折止爲省務復有覆紐價錢(⿱艹石)此𩔖聞一知十窮

民何以堪命今大吏無不言州縣窘迫以咻公上以

臣所見誠有窘迫之縣曽無窘迫之州占吝公事視

同巳物狼心不猒矣虽與数州窘固在也臣欲擇朝

士曉暢民事者先於一路考財賦所從孰經常孰横