Page:Sibu Congkan1236-葉適-水心先生文集-8-6.djvu/99

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


聲其妹撫之曰何爭張其目視曰天爭妹又曰天何

爭復力疾大聲曰爭名也遂卒嗟夫君之志固逺於

利矣豈以名未就而有不足耶徐氏自君曽祖逄祖

贈朝議大夫澤爲泉州𣈆江人皇考潮州太守定始

爲温州永嘉人君娶劉氏子曰鼎國子學生曰吕八

年十月十二日葬建牙郷郭溪銘曰

如是而足以名歟則所名何止於此如是而不足以

名歟則古之爲名寡矣嗚呼文淵其梘斯銘余之所

傳天亦不爭嘉定八年九月 日

   故通直𭅺清流知縣何君墓誌銘

何君名瀹字叔禹處州龍泉人其爲南城簿明州造

場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)皆以憂不任事後自温州司理紹興府比較務