Page:Sibu Congkan1237-葉適-水心先生文集-8-7.djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


淳熈十五年知樞宻院事施公師㸃引疾辭位逃寵

畏盈敷露懇切上疑訝抑首蹙眉請間諭公曰卿輔

朕事巳有緒柰何欲棄朕還其奏五六公徑出六和

塔俟命上不得巳以爲資政殿大學士知泉州固辭

州提舉洞霄宫 光宗田禪詔曰卿冲人舊學也何

以啓告朕公即䟽言仐民貧兵餒将愚而敵詐虜懼

有伏冝熟察審處使𥘉元之政足以竦厲而 陛下

心術之㣲又有當自謹者知𨺚興府放逋賦十八萬

逹𡨚䟽壅㣲細必親半歳復求去不許紹熈三年

月乙未薨于豫章年六十九口自爲表謝略曰念民

情難保監天命靡常憂國𫝑所可憂用人材所當用

上覧奏悲惻四年十一月戊寅葬永豊縣冨成郷西