Page:Sibu Congkan1246-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-08.djvu/14

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


請先以布估一事明之自天聖四年宻學薛田守蜀

就成都重慶府卭彭漢州永康軍産麻去處先支下

户本錢毎疋三百文約麻熟後輸官應副陜西河東

京東三路綱布是時布價甚賤因以利民故願請者

衆不請者不強也至熈寜間布直漸長民無請者漕

司始増價至四百敷入衮折等第科買然亦止是責

納正色民尚樂輸建炎以來大兵乆駐蜀口都漕趙

開始改理估錢以濟用度毎疋增至二貫自後累經

臣僚奏減則又就除本錢三百每疋爲錢一貫七百

去元買之意愈逺而名愈不正以今日所取之數言

之爲布七十二萬八千八百疋有竒價例不等爲錢