Page:Sibu Congkan1246-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-08.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


巳無及於亂今可不爲之寒心矣乎某旣與之反覆

辯數又謂是說也不當有隱于執事故詳書之以告

惟執事審思而亟圗之不然則進退固可於斯時决

也詩曰云不可使得罪于天子亦云何使怨及朋友

又曰翹翹車乗招我以弓豈不欲往畏我友朋執事

其忘之哉

   上史丞相彌逺

某𭧽者爲郎兵部竊見白身忠義人一項在邊疆捍

禦不爲無功於朝廷爵賞亦非有吝而上功巳乆

實惠未加雖給帖𥙷授名目宣撫司雖批跋付身选

轉運司注授差遣及轉運司注擬申上則朝廷批