Page:Sibu Congkan1246-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-08.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


繁一開其端必有濫賞之弊故不容遽有施行某竊

惟 御前大軍雖爲數不少然虚籍未經核實老弱

未盡揀汰設有風塵之警恐未免資忠義人以爲用

况所在諸軍閒有逃潰慮其間同𩔖相煽則往往發

忠義人追捕亦是藉其聲𫝑玄相彈厭(⿱艹石)省部堅執

前降指揮無以變通將恐有功不賞緩急無以使人

嘗讀漢制謂行疑賞所以申信夫賞而有疑且欲行

之蓋謂有國有家無信不立况曾經帥閫核實批跋

轉運司注授保申未必皆是可疑妄意欲乞朝廷

速戒攸司檢㑹兵部元申早議斟酌施行

  又契勘得信陽𬃷陽軍有鄂緫軍立功普州茗