Page:Sibu Congkan1247-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-09.djvu/125

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


後易乗煙爲朝眞則重和元年也旣作大殿又爲屋

百有五十間者紹興中女冠張延彬也帶髙埤下延

袤而崇飾之則淳熈末張居興與今知觀宋祖良也

祖良以其事屬余爲記余嘗攷侯之故宅蓋在隆中

然其自謂有桑八百株薄田四十五頃子弟衣食自

有餘饒則成都亦有家也獨乗煙之事典記所佚未

有以復于祖良也而客謂余曰書之庸何傷周人思

召公而愛其棠晉人思欒書而愛其子今無乃非蜀

人之愛侯也而以即家爲社爲未足又以貤諸其後

人與侯之始卒也肖象立祠所在而是旣制於禮秩

之不可則相與私𥙊於道陌間習隆向充之言至謂