Page:Sibu Congkan1248-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-10.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


不小也成都爲西南大都㑹制置安撫司

所治六十州訟獄所之録⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾所掌則視他

尤爲劇𭔃况所事者牧伯監司之官分

位濶絶傅爰論鞫之事徃徃史不能自逹

⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾持謁請問乃得関白其遇寛明易事

之長從容開說色受氣許此亦易易耳晚

宣驕長傲之人盛氣凌壓則非犍特自立

者鮮不回撓於此又可以𮗚人之所存攷

之於史唐人杜景佺嘗為州録逆折司馬

之不視事一時高風人所欽嘆厥後仕武

后朝毅然獨立使滛虐之毒不能彗羅織

之熖不得煽卓然爲一代名臣䆒其事業

實𫞐與扵是州淳化中忠定張公知益州