Page:Sibu Congkan1255-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-17.djvu/63

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


小爲朝廷愛惜百姓不獨爲家榮也桂服行惟恪及

仕于冨順于金水則君巳倦行矣疾作桂謁告省侍

猶卧起訓詔如平生踰月乃卒得年八十以子升朝

贈宣義郎取宋氏封孺人間關百罹克相夫子以須

子孫成立年八十有三男子三人長即桂今爲奉議

郎知什邡縣未上次曰价曰儔女子二人適郷貢進

士喻儀韶次杜似曾价儔及二婿季女皆先後卒孫

男三人長即子才舉嘉定十六年進士今爲從政

郎監成都府茶司賣引所次子方子脩孫女四人

長先亡次適眉山張怤任復來季二未行曾孫男二

人壽甡壽䏛女一人外孫男女六人外曾孫二人丗率