Page:Sibu Congkan1255-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-17.djvu/70

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


重校鶴山先生大全文集卷之七十九

           渠陽集

 墓誌銘

    江油縣尉馮君墓誌銘

予守潼川日録事參軍馮君甲有士行予知之未及

舉㑹君命召則以屬諸後至者乆而未有聞或曰以

疾去矣子未之信也後數年迁靖甲以書來曰我先

君以開禧二年四月乙卯卒以嘉定八年十月丁酉

葬于魏城縣清泉郷艮山卯穴今墓木拱矣而未有

以銘其竁昔歳幸備僚吏將以請而弗之敢旣而疾

病連年幾不能生今秊少間敢以吾友李茂龍之狀