Page:Sibu Congkan1256-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-18.djvu/139

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


世絶者命之後女笄者𨤲其娉親黨有礼䘮之事必

身任之嗚呼古之學者爲已蓋有所事者矣元配李

氏繼室以趙贈封皆孺人明父卒後宋夫人尚無恙

年八十九乃卒有中今以趙氏之命求銘銘曰古之

所謂學以明德而美身所謂士以範俗而明民道湮

民散則嗟卑而居下惡囂而欲贏以予觀於明父事

無精粗必信必誠尚庶幾古道之有存

   中奉大夫知卭州李公駿墓誌銘

𬒳命帥東川道漢嘉李君伯言合其昆弟之子與

戚姻黨里寘酒送迎君在羣從歸然獨存於是生七

十五年矣風采精贍論議娓娓心竊異之别僅旬時