Page:Sibu Congkan1256-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-18.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


紹興十一年四月甲午卒以嘉定十六年四月癸

酉朔葬以十月壬午墓在某縣某郷某山之原銘曰

士不遇曷其望維逑之良式扶而將淺于泳兮𭰹于

方旣順乃祥厥基𠃔荒詔子孫世其慶

   朝議大夫知敍州魏公

予少與從父弟嘉父同居共學季父朝奉府君蚤與

郷舉孝友温任性不違物嘉父秊十三四巳能左右

幾諫少長知自力於學嘗從師學舉子業旣而悔之

曰是足爲學乎聞郡人李中文坤臣以明經教授郷

里除館致之中父喪明卧興飲食嘉父扶相必親葢

自聖賢傳心之要以及近世周程邵張諸大儒所講