Page:Sibu Congkan1256-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-18.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


夫之論不過三言而巳爲安静爲用中爲更化安静

則苟偷也用中則模稜也更化則紕政尚多何更化

之有又謂兵端作於開禧之𥘉民力未困故民之常

心未失也兵端再作於十年之後民力巳窮常心喪

矣識者以爲篤論三年遷軍器監時蜀有狄難勢張

甚制閫下令棄階成和鳯天水五郡撤戍退屯今四

川制置副使趙敏(⿱艹石)彦呐時帥漢中以𣦸干城而軍

孤援薄蜀二三公亦郵書奔告用蜀者媢忌滋其䧟

以𭰹文 詔下四川制置司獄公爲書帥蜀人扣政

事堂或曰是將爲趙累公曰非畏累趙畏累身耳自

爲書上之引來俊臣羅告狄仁傑對獄事爲證又請