Page:Sibu Congkan1256-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-18.djvu/48

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


西馳騖平原不可復制公之言至此又信方韃人之

㓂鳯也遺嫚書城下去公移書制置使略曰數秊以

來虜嘗得志於我今無故請成意未可知萬有一如

諜報假途擣汴且他有難塞之請將何以應今冝諭

以道不可假師無可借粮無可貸舎是三者則本朝

交隣自有故實非外有司所得專冝俟奏報雖然議

和乃一時之權嚴備則萬全之計首當𩛙將練兵以

備不虞彼(⿱艹石)以和誤我則勿𠉀覆請隨冝勦遏制帥

懼拂虜意指公爲異論四秊正月韃人又至則徑屬

他官徃武休議和事甚秘公弗及知虜又出嫚書索

糧二十萬斛五日取(⿱艹石)干斛其使速不罕諸人裴回