Page:Sibu Congkan1256-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-18.djvu/76

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


十塴以紹定六年八月丙申娶石氏封孺人生二子

長之善字子見爲父卜宅兆感疾而卒則六月巳亥

也季即安之女一人先適史德麟再適杜嗣賢内外

孫男女六人安之兄弟始以母命治冨壽郷横石之

仟孰知其兄得秊四十前葬三月遂從父于九原嗚

呼父者子之天兄者體之連父篤行而寡遂兄有志

而不秊冝其情之䀌而涕之漣是爲銘

   永康軍通判杜君墓誌銘

始予逆婦成都吾舅威州府君教子有榘度其冢

廣心字德充威州誨之曰魏華父志紹徃哲吾以子

妻之非(⿱艹石)丗之繫援髙門也將俾女曹觀善刑德焉