Page:Sibu Congkan1267-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-05.djvu/46

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 行分管施行如有巳施行事件仰逐司互相関報其州縣當職官奉行濟糶勤惰仰監司

 各照所𬋩州軍當職官具職位姓名申取 朝廷㫖揮

 一捄荒之政固當責之守令而州縣之間官

 事叢委雖有憂民之吏欲置它務以專意賑

 恤而𫝑有所不能其間庸惰之吏視爲故常

 付之吏手徒耗官物惠不及民實爲利害臣

 都運臣提舉自當躬親廵察外更合選官不

 時前去㸃檢而見任官各有本軄兼其才能

 可以𠋣仗者亦自有數檢凖常平令諸災傷

 縁賑濟事應差官而本州縣闕者聽監司於