Page:Sibu Congkan1267-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-05.djvu/93

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


萬石江淮制置司均撥本軍義倉米一萬三千六石八斗一升又撥建康轉般倉米三萬五千

石照得廣徳軍撥降救荒米斛不爲不多本軍自合斟酌分撥濟糶庻㡬實惠及民今據本軍

具到十一月十二月分糶濟米數其濟米計攴二萬二千八百一十二石三斗二升糶米止計

一千五十七石六斗八升其濟米比賑糶㡬過二十餘倍切恐惠下及民利歸吏軰今來所乞

改振糶米二萬石作賑濟難從折乞此乃都司擬筆劄付本司四月十二日到司

  申省第四狀四月𥘉十日在廣徳軍發四月二日省劄猶未到

照對某昨嘗累申 朝省乞將平江府百萬倉

撥到米二萬石付廣徳軍專充賑濟免行出糶

朝夕延頸未拜俞音欽惟 聖君賢相勤求民

瘼由巳隠憂自旱蝗以來振廪(“㐭”換為“面”)捐帑不可勝計