Page:Sibu Congkan1268-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-06.djvu/84

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


𧧷賑糶一事自 淳化至 宣和百有三十餘

年蜀民𬒳惠如一日不惟詠之區畫有方亦由

⿰糹⿱𢆶匹其後者更相維持小有𡚁病隨即求藥雖有

異議不爲動摇而 朝廷著之令甲前後議臣

復主張而申明之以故行之愈乆其利愈慱臣

今欲望 聖慈將臣奏申事宜特降勑㫖行下

本州永永遵守使潭人世世蒙𬒳 聖朝子育

之恩實一方大幸謹録奏聞伏𠉀 勑㫖後批二件

送户部勘當限五日申尚書省本部契勘今都省批下湖南真安撫奏今措置將本州秋稅米

内折粳米者自今歳爲始今人户納本色更不折錢以嘉定十六年納到數目計之合正耗爲