Page:Sibu Congkan1268-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-06.djvu/89

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之間闕食必甚常平之積旣巳控乏其他又無

米斛可以那融遂畫項具申 朝廷其一乞將

嘉定十六年上供米十四年以後和糴米共七

萬二千石存留本州爲來春賑糶之備其二乞

嘉定十七年合發馬料綱免起一年從本州

措置就諸縣郷村置敖收納來歳給貸末等人

户充爲種糧今月二十五日㳟惟九月𥘉八日

省劄付九月一日 聖㫖令潭州於和糴樁管

米内支撥二萬石充賑糶使用務要實惠及民

其糶到價錢令項樁管俟來年秋熟收糴補還