Page:Sibu Congkan1271-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-09.djvu/110

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


即前奏曰所纂輯之書出於愚陋之見奚

足上禆 聖學兼𥘉志止𣣔備燕閒之覧今乃

仰蒙 叡㫖令臣進讀此千載一時之榮遇再

拜祗謝畢展卷進讀讀畢奏曰臣之此序成於

紹定二年所謂竢時而獻者盖待 陛下親政

而後獻者若𫞐臣尚在 陛下未親大政雖𣣔

進獻必無由徹乙夜之覧乃今何幸得備進讀

命坐賜茶畢 上曰外路會價尚未能豋皆是

監司郡守不𭻍意對曰會價𠩄以不豋固縁

監司郡守不𭻍意然其間亦有留意者大率常