Page:Sibu Congkan1275-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-13.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


子所期於後者乎若夫妻子具而孝衰於親異

姓之婦入門或䏻賊同氣之愛此雖世俗淺事

然其爲蔣来之戒者亦不得而畧君之曾伯祖

諱蒙字養正太父諱炎字徳和先君子諱土龍


字天用其潜徳隠行見於鶴山所志者今不書

紹定二年十月丙申建安真某記

  建安縣學田記

建安縣故無學韓公元吉昉立廟以祀先聖王

侯元應又立講堂二齋學之制畧具矣而亡以

廪士猶未始有學也寳慶丙戍秋清源留侯来