Page:Sibu Congkan1280-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-18.djvu/61

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


前二日建安眞某書以還君之孫𣈆明

  䟦黃容安僻地集

黃君避地閩山又徒建溪﨑嶇艱阨可謂甚矣

而示兒之作乃以義命自安非嘗講學知道者

不能及此可但以詩人視之㢤紹定五年六月

二十日題
西山先生眞文忠公文集卷第三十六