Page:Sibu Congkan1284-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-22.djvu/112

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


原之行也友龍以銘請予不得辭公字醇父其

先自開封徙越又徙括為龍泉人曽大考安徳

大考貽周俱以行稱干鄉考謙贈朝議大夫妣

王氏贈宜人朝議嘗一與計偕即不事選舉退

而自修于家里有訟争縣大夫屬以平决鄉民

有過不畏有司之法而畏其一言公少敏悟刻

意經學踰冠入太學淳熈辛丑第進士調徽州

司户參軍先是𡻕受租吏因縁為欺多過取

困甚相與愬于州守以委公遂頓革前弊常平

使者命覈一道儲積虚實公驅馳幾半𡻕盡得