Page:Sibu Congkan1285-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-23.djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 廣惠廟祝文

世以仲春 日爲王始生四方士女大㑹于祠

下是非有無盖不可攷矣然於此乃見人心歸

戴之切焉夫民視王爲父母而謂王不以子視

斯民者愚不信也今江東之民艱食方甚亡異

於赤子之夫乳惟王以父母之心哀之救之以

全其生而塞其望幸甚

  范忠宣公祝文

維 嘉定九年𡻕次丙子二月甲申𦍤𥘉四日

丁亥故丞相忠宣范公祠堂成具位眞某謹率