Page:Sibu Congkan1311-劉克莊-後村先生大全集-48-23.djvu/117

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


女不棄也否則巨人作家不録也惟李杜當别論童

子請曰昔杜牧譏元白誨滛今所取多 情春思宫

怨之什然乎余曰詩大序曰發乎情性止乎禮義古

今詩至是而止夫發乎性情者天理不容泯止乎禮

義者聖筆不能刪也小子識之

   本朝五七言絶句

唐絶句詩選成童子復以本朝詩為請余曰茲事尤

難楊劉是一格歐蘇是一格黄陳是一格一難也以

大家数掩羣作以鴻筆兼衆體又一難也黄趙公

常欲編本朝詩輙止其意深矣余病眊舊讀不能盡