Page:Sibu Congkan1311-劉克莊-後村先生大全集-48-23.djvu/13

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大匠之召上亦以閩人愛徳公進直小龍因任盖將

以待終南處士之禮而待之矣子姑俟之客避席去

去因次第其語為碧栖山房記

   惟孝庵

子真生墳自靈石移郭墓謂其近於祖父母郭墓距

先塋僅二里子真猶以為逺景定壬戌之臘復移于

官林其言曰同幼為寳章公鍾愛(⿱艹石)望其可亢宗者

今四五十而無聞其忝祖也甚矣官林在福勝之西

二百歩語音相聞依祖一幸也翁陂之山為震此山

為兌坐向甲庚皆合瞻父二幸也惟孝之義詳於前