Page:Sibu Congkan1311-劉克莊-後村先生大全集-48-23.djvu/134

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


也作楊劉則又專為崑體故SKchar人有撏扯義山之謔

蘇梅二子稍變以平淡豪俊而和之者尚寡至六一

坡公巍然為大家数學者宗焉然二公亦各極其天

才筆力之所至而已非必鍜錬勤苦而成也豫章稍

後出㑹粹百家句律之長究極厯代體製之變蒐

筆穿穴異聞作為古律自成一家雖隻字半句不

出遂為本朝詩家宗祖在禅學中比得達摩不易之

論也其内集詩尤善信乎其自編者頃見趙履常

宗師之近時詩人惟趙得豫章之意有絶似者

   後山