Page:Sibu Congkan1311-劉克莊-後村先生大全集-48-23.djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


如白鹿泉乃公舊㳺顛末之有非大欠闕歟按文公

主同安簿凡四考而去紹興丁丑也距今一百十一

載矣世代雖逺然與邑士問答畧見大同集縱田夫

野叟忘之士忘之乎㑹温陵㺯印綬知南外宗正黄

(⿱艹石)趙公兼郡𥿈士友合詞請曰公先大君子逺菴非

文公高弟乎公非朱自出乎公矍然曰僕雖儒緩郡

雖凋匱於此不敢不勉乃卜城東偏廢寺基創立泉

山書院前為燕居堂夫子危坐顔曾思孟跪侍两堵

則圖濓溪二程邵張涑水六君子滄洲之制也堂下

則圗先賢芸閣吕氏龜山楊氏河東侯氏文定胡氏